2018-10-27 Hämtning av kartinformationen misslyckades

Varför misslyckas den?
Jag bjöd in 3st i mitt jaktlag 26/10 och då fungerade det, men inte i dag 27/10

Show 1 to 1