2018-05-19 Synkronisering av kalendern

Har fått en fråga från jaktlaget, går det att synkronisera kalendern med outlook kalendern ?

2018-05-21

Hej Johan. Nej det går inte men det står på vår att-göra-lista. Däremot finns kalendern i appen, men det visste du kanske.

2018-09-06

Ja en enkel export till Ics hade vatt super. Då hade jag bar kunnat trycka in den i frugans kalender ;-)
Eller bara en lista med datum med inlagda jakter för dom som vill fylla i en papperskalender, nu får man bläddra mellan månaderna

Edited 2018-09-06
2018-09-07

Jakterna finns i pappersformat i mötes anteckningarna från årsmötet

Show 1 to 4