2018-07-11 Fler kategorier i jaktrapporten?

När kommer ni införa kategorin Fallvilt i jaktrapporten? Det har efterfrågats sedan starten och borde inte ta många minuter att införa. Den borde också särredovisas på jaktstatistiken.

2018-07-12

Hej Olof. Menar du i fältet “jaktform” eller “skjutet/obs”?
Är det ett stort behov?
Man ska kanske inte utgå från sig själv. Men jag har under kanske 400 jaktdagar samt lika många andra dagar i skogen aldrig ens sett ett självdött djur i storleken hare eller större.
Johan

2018-09-18

I fältet “jaktform”. Under fallvilt kan man även rapportera trafikskadat vilt. Alternativt kan man ju kunna välja trafikskadat men det är bättre med fallvilt.

2019-04-03

Finns fortfarande inte och saknas!

Om man vill rapportera Fallvilt (mestadels trafikskadat vilt) får man idag ange jaktform övrigt. Tyvärr kommer ju detta med på jaktstatistiken (om man rapporterar djuret som skjutet.

Alternativt kan man ju tex kunna välja mellan skjutet, observerat och fallvilt.

Denna funktion finns idag till exempel på jaktrapport.se och flera andra liknande sidor.

2019-04-04

Hej Olof

Jag tror vi har fått förslag på 10 olika kategorier, tex fallvilt, trafikskadat, skyddsjakt, viltvård. Det får inte bli för många kategorier.

Menar du att listan på jaktformer är komplett om man lägger till fallvilt?

Någon annan som har en åsikt?

Johan

2019-04-05

Hej Johan!

Ja, för vår del skulle den vara mer komplett. Alternativt kan man ju välja jaktform övrigt om man sedan kan välja mellan skjutet observerat och fallvilt.

Idag rapporterar vi trafikskadat djur som övrig jaktform och skriver till exempel Fallvilt Rådjur i rubriken. sedan kryssar vi i rutan för skjutet. Men då kommer det ju med i statistiken över skjutna djur och det är inte så lätt att enkelt se hur mycket trafikskadat det blivit under året.

Nu funderar vi istället på att rapportera allt som Alfågel (eftersom vi ändå inte jagar det viltslaget) och sedan skriva i rapporten vilket djur det avser. Inte heller då kan man enkelt få fram statistik på vilka djur som trafikdödats under året.

Över tiden är det ju intressant att kunna se om viltåtgärder man gör ger något resultat.

Kan ju inte ta många minuter för er att lägga till denna funktion.

/Olof

Show 1 to 6