Tilbake
Neste
Scroll ned

Easyhunt i tall

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK ØVRIGE TOTALT
Antall nye brukere igår 7 0 1 7 2 17
Økning av antall brukere siste året* +16% +7% +9% +28% +22% +15%
Totalt antall brukere idag 66 273 7 483 9 376 4 447 13 449 101 028

Unike besøkere siste året* 164 870 25 778 22 378 9 096 7 281 229 403
Økning mot fjoråret +16% +8% +18% +21% +3% +15%

Sidevisninger seneste året* 6 132 015 500 198 184 026 283 999 124 370 7 224 608
Økning mot fjoråret +14% +6% +15% +18% +3% +13%

Email sendt innad i jaktlaget siste året 1 314 538 124 948 27 824 40 117 23 504 1 530 931
Økning fra forrige år +12% +5% +14% +15% +2% +11%
* Med siste året menes kalenderåret