Tilbake
Neste
Scroll ned

Easyhunt i tall

SVERIGE FINLAND NORGE DANMARK ØVRIGE TOTALT
Antall nye brukere igår 9 1 0 3 0 13
Økning av antall brukere siste året* +17% +7% +9% +28% +17% +15%
Totalt antall brukere idag 80 985 7 810 10 042 5 011 5 042 108 890

Unike besøkere siste året* 164 870 25 778 22 378 9 096 7 281 229 403
Økning mot fjoråret +16% +8% +18% +21% +3% +15%

Sidevisninger seneste året* 6 132 015 500 198 184 026 283 999 124 370 7 224 608
Økning mot fjoråret +14% +6% +15% +18% +3% +13%

Email sendt innad i jaktlaget siste året 1 314 538 124 948 27 824 40 117 23 504 1 530 931
Økning fra forrige år +12% +5% +14% +15% +2% +11%
* Med siste året menes kalenderåret