Vildtplejeområde

Hjemmeside for vildtplejeområde

1. Tilkoble jagtkonsortie
2. Fælles dokumenter
3. Udvalgte jagtrapporter
4. STOP for afskydning når kvoten er nået
Hjemmesider for alle tilkoblede jagtkonsortier
GRATIS - Disse jagtkonsortier behøver ikke TEAM
hvis de kun bruger funktionerne 1, 2, 3 og 4.

EasyTalk & SMS

Vildtplejeområde
1. En hjemmeside for et jagtkonsortie kan markeres som et "vildtplejeområde". Dette gøres på vildtplejeområdets hjemmeside > Jagtkonsortiet > Konto > scroll ned. Den som er medlem i et vildtplejeområde og administrator i et jagtkonsortie kan tilkoble jagtkonsortiet til vildtplejeområdet. Dette gøres på vildtplejeområdets hjemmeside > vildtplejeområde > Tilkoblede jagtkonsortier.
2. I vildtplejeområdet kan administratoren markere visse dokumenter i dokumentarkivet. Disse vil så blive vist i dokumentarkiverne for alle tilkoblede jagtkonsortier. 3. I jagtrapporter kan visse nedlagte dyr markeres sådan at disse også vises hos vildtplejeområdet. Hos vildtplejeområdet summeres så afskydningen af en vis type af dyr, f.eks. Elgtyr med flere end 12 ender. 4. Når afskydningskvoten er nået sendes en besked automatisk til alle medlemmer af vildtplejeområdet. Eksempel: Det er ikke længere tilladt at skyde elgtyr med flere end 12 ender