Storvald

Hjemmeside for storvald

1. Koble til jaktlag
2. Felles dokumenter
3. Utvalgte jaktrapporter
4. STOPP for fellinger når kvota er fylt
Hjemmesider for alle tilkoblede jaktlag
GRATIS - Disse jaktlagene trenger ikke TEAM
om de kun benytter funksjonene 1, 2, 3 og 4.

EasyTalk & SMS

Storvald
1. En vanlig hjemmeside for et jaktlag kan markeres som et "storvald". Dette gjøres på storvaldet sin hjemmeside > Jaktlaget > Konto > scroll ned. Den som er medlem i et storvald og administrator i et jaktlag kan koble jaktlaget til storvaldet. Dette gjøres på storvaldet sin hjemmeside > Storvald > Koble til jaktlag.
2. I storvaldet kan administrator markere visse dokument i dokumentarkivet. Disse vil da vises i dokumentarkivet for alle tilkoblede jaktlag. 3. I jaktlagenes jaktrapporter kan visse felte dyr markeres slik at disse også vises på storvaldet. Hos storvaldet summers deretter felt vilt av en viss type, eksempelvis Elgokser med mer enn 12 tagger. 4. Når kvota er fylt sendes automatisk en melding til alle medlemmene i storvaldet. Eksempel: Det er ikke lengre lov å skyte elgokser med mer enn 12 tagger