Skötselområde

Hemsida för skötselområde

1. Anslut jaktlag
2. Gemensamma dokument
3. Utvalda jaktrapporter
4. STOPP för avskjutning när kvoten är full
Hemsidor för alla anslutna jaktlag
GRATIS - Dessa jaktlag behöver inte TEAM
om de bara använder funktionerna 1, 2, 3 och 4.

EasyTalk & SMS

Skötselområde
1. En hemsida för ett jaktlag kan markeras som ett "skötselområde". Detta görs på skötselområdets hemsida > Jaktlaget > Konto > scrolla ned. Den som är medlem i ett skötselområde och administratör i ett jaktlag kan ansluta jaktlaget till skötselområdet. Detta görs på skötselområdets hemsida > Skötselområde > Anslutna jaktlag.
2. I skötselområdet kan administratören markera vissa dokument i dokumentarkivet. Dessa kommer då att visas i dokumentarkiven för alla anslutna jaktlag. 3. I jaktlagens jaktrapporter kan vissa skjutna djur markeras så att dessa även visas hos skötselområdet. Hos skötselområdet summeras sedan avskjutningen av en viss typ av djur, t.ex. Älgtjur med fler än 12 taggar. 4. När avskjutningskvoten är full skickas ett meddelande automatiskt till alla medlemmar i skötselområdet. Exempel: Det är inte längre tillåtet att skjuta älgtjur med fler än 12 taggar