eTrack pro - Brugsanvisning

Kom igang med eTrack pro

1) Tilføj hunden (pejlen) til jagtkonsortiet

Log ind på hjemmesiden www.easyhunt.com. Har du ikke en konto så klik på "Bliv medlem gratis" og gå videre. Når du logget ind klik på "Profil" oppe til højre og "eTrack-pejle". Klik derefter på "Tilføj eTrack" og udfyld pejsens navn og IMEI-nummer. IMEI-nummer for hundepejlen eTrack skal altid udfyldes. Dette nummer finder du på hundepejlen. Kun hundepejlens ejer kan angive IMEI-nummeret. Vælg herefter hvilke jagtkonsortier du vil vise hundepejlen for, samt hvilken hund du vil jage med. Oplysninger om hundene angives i medlemslisten for jagtkonsortierne. Hvis man kobler hundepejlen med en hund, vil hundens navn, billede og information vises i appen. Hvis ikke, vises i stedet hundepejlens navn. Alle medlemmer og gæster i de jagtkonsortier hvor hundepejlen er tilføjet vil se hundepejlens position.

2) Anskaf det rigtige abonnement

Du er nødt til at anskaffe abonnementet ETRACK+ for at pejlen skal fungere. Dette finder du i menuen "Bestil". Har du allerede et ETRACK+ abonnement for en gammel pejl som du ikke har tænkt dig at bruge, kan du fjerne denne pejl fra din profil > eTrack pejle.Da får du spørgsmålet om du vil flytte ETRACK+ abonnementet til en anden pejl som du registreret. Hvis det kun er dig der skal se pejlen behøves intet andet abonnement.

Vil du kun bruge hundepejlen selv og hvis det er tilstrækkeligt kun at se et basiskort samt hundens position og spor, behøver du ikke et jagtkonsortie på Easyhunt.

Vil du kun bruge hundepejlen selv, men tilføje og se poster, symboler, grænser og ejendomsgrænser, kan du oprette et nyt jagtkonsortie hvor kun du er medlem. Derefter tilføjer du hundepejlen til det konsortie. Så længe du er alene i dette jagtkonsortie er det gratis. Hvis du inviterer folk til jagtkonsortiet kræves abonnementet TEAM.

Hvis du opretter et jagtkonsortie så klik på Kort > Rediger og optegn dine jagtmarker med knappen "Jagtmark" > "Ny jagtmark". Hvis du jager i Sverige er man nødt til at gøre dette for at se ejendomsgrænser for dine jagtmarker. Du kan også tilføje poster og andet.

Andre jagtkonsortier der vil kunne se din hund er nødt til at have abonnementet TEAM samt invitere dig som medlem eller gæst.

3) Download Easyhunt-appen

Download Easyhunt for iPhone eller Android. Hvis du allerede har appen, så forsikre dig om at det er den seneste version. Log ind i appen med dit Easyhunt brugernavn og adgangskode. Få frem kortvisning ved at trykke på symbolet for kort.

4) Oversigt hundepejl

  1. 1. Sluk/tænd
  2. 3. LED lamper
  3. 4. Mikrofon
  4. 5. Spor for opladningsplade

5) Oversigt opladningsplade

  1. 1. Strømindikator
  2. 2. Opladninsindikator
  3. 3. Hul for oplader. Bruges ej da induktionslader findes.

6) Oplad pejlen

OBS: Første gang du lader pejlen bør den lades i minimum 8 timer. Batteriet opnår først fuld kapacitet efter fem fulde afladninger och opladninger.

  1. Tilslut USB-kabelen til opladningspladen och netadapteren.
  2. Indsæt ladningspladen i pejlens spor for ladningspladen indtil du hører et klik.
  3. LED på både ladningspladen og pejlen blinker.

Når LED på ladningspladen blinker grønt oplades pejlen. Et konstant grønt lys viser at pejlen er fuldt opladt.

For at se batteriniveau, tryk på knappen så at de hvide lamper begynder at blinke, men giv slip før alle lyser. Da vises batteriniveau af antal grønne LED fra 20 - 100%. Hvis batteriniveauet er lavere end 20% lyser en rød LED. I sådan fald bør du oplade pejlen i minimum 8 timer.

7) Find satellitter og mobilnet

Hvis pejlen er slukket, tryk på knappen indtil 5 lilla LED blinker og pejlen vibrerer. Pejlen er nu tændt. Pejlen slukkes på samme måde. Før den slukkes blinker røde LED i sekvens et antal gange. Når pejlen er tændt men har været stille i et minut, går pejlen i hvilemode for at spare energi.

Når pejlen er tændt vises følgende LED hvert 5e sekund:

PWR (Batteriniveau): Blå = pejlen tændt. Rød = lavt batteriniveau. Dobbelte røde blink = meget lavt batteriniveau.

GSM (Tilslutning til mobilnet): Ved opstart blinker GSM LED grønt imedens pejlen søger efter mobilnettet og dobbelt lilla blink når pejlen har kontakt med mobilnettet. Hvis GSM LED blinker enkelte røde blink så savnes mobilsignal og dobbelte røde blink viser at pejlen ikke har haft kontakt med Easyhunts server i 90 sekunder. Sørg da for at pejlen er udendørs. Genstart pejlen hvis det ikke hjælper. Ved tre- eller firedobbelte røde blink er der noget galt med SIM-kortet og Easyhunts support må kontaktes. OBS: Du kan ikke åbne pejlen selv. Det går ikke at skifte SIM-kort på pejlen.

GPS (Kontakt med GPS-satellitter): Ved opstart blinker GPS LED orange imedens pejlen søger efter GPS-satellitter. GPS LED blinker rødt hvis den ikke har kontakt med satellitter. Den blinker blåt hvis den har kontakt med fire eller færre satellitter hvilket gør at pejlen viser en position som ikke er eksakt. Når GPS LED blinker cyan (lyst blågrøn) har den kontakt med fem eller flere satellitter hvilket giver en eksakt position. OBSFor at det skal ske skal pejlen være udendørs og ikke under noget tag.

Forklaring af LED lamper

Alle LED (Hvilemode)

Fem grønne LED som blinker samtidig viser at batteriet er fuldt opladt. Hvis kun en blinker så har batteriet 20% tilbage.

Fem grønne LED som blinker i sekvens (en ad gangen) viser at batteriet oplades.

SUPPORT