eTrack pro - Bruksanvisning

Kom igång med eTrack pro

1) Lägg till hundpejlen i din profil

Logga in på hemsidan www.easyhunt.com. Om du inte har något konto så klicka på "Bli medlem gratis" och gå vidare. När du loggat in klickar du på "Profil" uppe till höger och "eTrack-pejlar". Klicka sedan på "Lägg till eTrack" och fyll i pejlens namn och IMEI-nummer. IMEI-nummer för hundpejlen eTrack måste alltid fyllas i. Detta nummer hittar du på hundpejlen. Endast hundpejlens ägare kan ange IMEI-numret. Välj sedan vilka jaktlag du vill visa hundpejlen för, samt vilken hund du kommer jaga med. Uppgifter om hundarna anges i medlemslistan för jaktlagen. Om man kopplar hundpejlen mot en hund, kommer hundens namn, bild och information att visas i appen. Om inte, visas hundpejlens namn istället. Alla medlemmar och gäster i de jaktlag där hundpejlen är kopplad kommer se hundpejlens position.

2) Skaffa rätt abonnemang

Du behöver skaffa abonnemanget ETRACK+ för att pejlen ska fungera. Detta hittar du under menyn "Beställ". Om du redan har ett ETRACK+ abonnemang för en gammal pejl som du inte tänker använda, så kan du ta bort denna pejl från din profil > eTrack pejlar. Då får du en fråga om du vill flytta ETRACK+ abonnemanget till någon annan pejl som du registrerat. Om bara du ska se pejlen så behövs inget annat abonnemang.

Om du bara vill använda hundpejlen själv och att det räcker att se en baskarta samt hundens position och spår, behöver du inget jaktlag på Easyhunt.

Om du bara vill använda hundpejlen själv, men kunna sätta ut och se pass, symboler, gränser och fastighetsgränser, kan du skapa ett nytt jaktlag där bara du är med. Sedan kopplar du hundpejlen till det laget. Så länge du är ensam i detta jaktlag är det gratis. Om du bjuder in folk till jaktlaget krävs abonnemanget TEAM.

Om du skapar ett jaktlag så klicka på Karta > Redigera och rita ut dina jaktmarker med knappen "Jaktmark" > "Ny Jaktmark". Om du jagar i Sverige så behöver man göra detta för att se fastighetsgränser för dina jaktmarker. Du kan även sätta ut pass och annat.

Andra jaktlag som vill kunna se din hund behöver ha abonnemanget TEAM samt bjuda in dig som medlem eller gäst.

3) Ladda ner Easyhunt-appen

Ladda ned Easyhunt för iPhone eller Android. Om du redan har appen, så se till att det är den senaste versionen. Logga in i appen med ditt Easyhunt användarnamn och lösenord. Gå in i kartvyn genom att trycka på symbolen för karta.

4) Översikt hundpejl

 1. 1. Av/på knapp
 2. 3. LED lampor
 3. 4. Mikrofon
 4. 5. Spår för laddplatta
 5. 6. Halsbandshållare

5) Översikt laddningsplatta

 1. 1. Strömindikator
 2. 2. Laddningsindikator
 3. 3. Hål för laddkontakter. Används ej eftersom induktionsladdning finns.

6) Ladda pejlen

OBS: Första gången du laddar pejlen bör den laddas i minst 8 timmar. Batteriet når sin fulla kapacitet först efter fem fulla urladdningar och laddningar.

 1. Anslut USB-kabeln till laddningsplattan och nätadaptern.
 2. Tryck in laddningsplattan i pejlens spår för laddplattan tills du hör ett klick.
 3. LED på både laddplattan och pejlen blinkar.

När LED på laddningsplattan blinkar grönt laddas pejlen. Ett fast grönt sken visar att pejlen är fulladdad.

För att se batterinivån, tryck på knappen så de vita lamporna börjar blinka men släpp innan alla lyser. Då visas batterinivån av antalet gröna LED från 20 - 100%. Om batterinivån är under 20% lyser en röd LED. I så fall bör du ladda pejlen minst 8 timmar.

7) Hitta satelliter och mobilnät

Om pejlen är avstängd, tryck på knappen tills 5 lila LED blinkar och pejlen vibrerar. Pejlen är nu påslagen. Pejlen stängs av på samma sätt. Innan den stängs av blinkar röda LED i sekvens ett antal gånger. När pejlen är påslagen men har varit stilla i en minut, går pejlen in i viloläge för att spara energi.

När pejlen är påslagen visas följande LED var 5e sekund:

PWR (Batterinivå): Blå = pejlen påslagen. Röd = låg batterinivå. Dubbla röda blinkningar = mycket låg batterinivå.

GSM (Anslutning till mobilnät): Vid uppstart blinkar GSM LED grönt medan pejlen söker efter mobilnätet och dubbel lila blinkning när pejlen har kontakt med mobilnätet. Om GSM LED blinkar enkla röda blinkningar så saknas mobilsignal och dubbla röda blinkningar visar att pejlen inte haft kontakt med Easyhunt server på 90 sekunder. Se då till att pejlen är utomhus. Starta om pejlen om det inte hjälper. Vid tre- eller fyrdubbla röda blinkningar så är det något fel på SIM-kortet och Easyhunts support måste kontaktas. OBS: Du kan inte öppna pejlen själv. Det går inte att byta SIM-kort på pejlen.

GPS (Kontakt med GPS-satelliter): Vid uppstart blinkar GPS LED orange medan pejlen söker efter GPS-satelliter. GPS LED blinkar rött om den inte har kontakt med satelliter. Den blinkar blått om den har kontakt med fyra eller färre satelliter vilket gör att pejlen visar en position som inte är exakt. När GPS LED blinkar cyan (ljust blågrön) har den kontakt med fem eller fler satelliter vilket ger en exakt position. OBSFör att det ska ske behöver pejlen vara utomhus och inte under något tak.

Förklaring av LED lampor

Alla LED (Viloläge)

Fem gröna LED som blinkar samtidigt visar att batteriet fulladdat. Om bara en blinkar så har batteriet 20% kvar.

Fem gröna LED som blinkar i sekvens (en i taget) visar att batteriet laddas.

Fem röda LED som blinkar i sekvens (en i taget) visar att batteriet är urladdat men laddas upp.


Strömindikator LED

Blå blinkningar varannan sekund visar att pejlen är påslagen.

Grön och blå LED som blinkar samtidigt varannan sekund visar att pejlen laddas.

Två gröna LED som blinkar samtidigt visar att pejlen är fulladdad.

En LED som blinkar visar att batteriet nästan är urladdat.

Två LED som blinkar visar att pejlen snart stängs av om den inte laddas.


GSM LED

Grön blinkning visar att pejlen söker efter GSM-nät

Blå blinkning - endast för servicepersonal.

Lila blinkning - endast för servicepersonal.

Blå dubbelblinkning visar att pejlen har kontakt med mobilnätet men inte med Easyhunts server (och inte med appen).

Lila dubbelblinkning visar att pejlen har kontakt med Easyhunts server (och appen) via mobilnätet.

Röd blinkning visar att det inte finns någon mobilsignal.


GPS LED

Orange blinkning visar att pejlen söker GPS satelliter.

Röd blinkning visar att pejlen inte har kontakt med GPS-satelliter.

Blå blinkning visar att pejlen har kontakt med 1-4 GPS-satelliter.

Cyan (ljus blågrön) blinkning visar att pejlen har kontakt med minst 5 GPS-satelliter.


GSM LED - Felkoder mobilnät

Röd dubbelblinkning visar att pejlen inte haft kontakt med servern (appen) under de senaste 90 sekunderna.

Röd trippelblinkning visar att SIM-kortet inte kan registrera sig i mobilnätet. Kontakta Easyhunts support.

Fyrdubbel röd blinkning visar att det är fel på SIM-kortet. Kontakta Easyhunts support.

SUPPORT