eTrack pro - Bruksanvisning

Kom i gang med eTrack pro

1) Legg til hunden (peilen) i jaktlaget

Logg inn på www.easyhunt.com. Dersom du ikke har noen konto, klikk på "Bli medlem gratis" og gå videre. Når du er innlogget klikker du på "Profil" oppe til høyre, og "eTrack-peiler". Klikk deretter på "Legg til eTrack" og skriv inn peilens navn og IMEI-nummer. IMEI-nummeret for hundpeilen eTrack må alltid skrives inn. Dette nummeret finner du på hundpeilen. Kun hundpeilens eier kan angi IMEI-nummeret. Velg deretter hvilket jaktlag du vil vise hundpeilen for, samt hvilken hund du skal jakte med. Opplysningene om hundene angis i medlemslisten for jaktlaget. Dersom man kobler hundpeilen mot en hund, kommer hundens navn, bilde og informasjon vises i appen. Ellers vises hundpeilens navn. Alle medlemmer og gjester i de jaktlag der hundpeilen er koblet mot kan se hundpeilens posisjon.

2) Skaff rett abonnement

Du må skaffe abonnementet ETRACK+ for at peilen skal fungere. Dette finner du under menyen "Bestill". Dersom du allerede har ett ETRACK+ abonnement for en gammel peil som du ikke skal bruke mer, kan du fjerne denne peilen fra din profil > eTrack peiler. Da får du et spørsmål om du vil flytte ETRACK+ abonnementet til en annen peil du har registrert. Dersom det kun er du som skal se peilen trenger du ikke noe annet abonnement.

Dersom du kun skal benytte hundpeilen selv og det holder å se et basiskart, samt hundens posisjon og spor, trenger du ikke noe jaktlag på Easyhunt.

Dersom du kun vil benytte hundpeilen selv, men kunne plassere og se poster, symbol, grenser og eiendomsgrenser kan du opprette et nytt jaktlag der bare du er med. Deretter kobler du hundpeilen til det laget. Så lenge du er alene i jaktlaget er det gratis. Dersom du inviterer andre til jaktlaget trenger du abonnementet TEAM.

Dersom du oppretter et jaktlag klikk på Kart > Rediger og tegn inn ditt jaktterreng med knappen "Jaktterreng" > "Nytt jaktterreng". Dersom du jakter i Sverige er det alt du trenger å gjøre for å se eiendomsgrensene for ditt jaktterreng. Du kan også plassere ut poster og annet.

Andre jaktlag som ønsker å se din hund trenger abonnementet TEAM, samt invitere deg som medlem eller gjest.

3) Last ned Easyhunt-appen

Last ned Easyhunt for iPhone eller Android. Dersom du allerede har en, sikre deg om at det er siste versjon. Logg inn i appen med ditt Easyhunt brukernavn og passord. Gå inn i kartvisningen ved å trykke på symbolet på kartet.

4) Oversikt hundpeil

 1. 1. Av/på knapp
 2. 3. LED lamper
 3. 4. Mikrofon
 4. 5. Spor for ladeplate
 5. 6. Halsbåndholder

5) Oversikt ladeplaten

 1. 1. Strømindikator
 2. 2. Ladeindikator
 3. 3. Hull for ladekontakter. Benyttes ikke siden induksjonsladning finnes.

6) Lad peilen

OBS: Første gangen du lader peilen bør du gjøre det i minst 8 timer. Batteriet når sin fulle kapasitet først etter fem fulle utladninger og oppladninger.

 1. Koble USB-kablen til ladeplaten og nettadapteret.
 2. Trykk inn ladeplaten i pilens spor for ladeplaten til du hører et klikk.
 3. LED på både ladeplate og peilen blinker.

Når LED på ladeplaten blinker grønt lades peilen. Et fast grønt lys viser at peilen er fulladet.

For å se batterinivået, trykk på knappen slik at de hvite lampene begynner å blinke men slipp før alle lyser. Då angis batterinivået av antall grønne LED fra 20 - 100 %. Dersom batterinivået er under 20 % lyser en rød LED og da bør du lade peilen i minst 8 timer.

7) Finn satelitter og mobilnett

Dersom peilen er avslått, trykk på knappen til 5 lilla LED blinker og peilen vibrerer. Peilen er da slått på. Peilen slås av på samme måte. Før den slås av blinker røde LED i sekvens et antall ganger. Når peilen er på og har vært i ro et minutt går peilen i hvilemodus for å spare energi.

Når peilen er slått på vises følgende LED hvert 5. sekund:

PWR (Batterinivå): Blå = peilen er på. Rød = lavt batterinivå. Doble røde blinkninger = Veldig lavt batterinivå.

GSM (Tilkobling mobilnett): Ved oppstart blinker GSM LED grønt, mens peilen søker etter mobilnettet og dobbel lilla blinkning når peilen har kontakt med mobilnettet. Dersom GSM LED blinker enkle røde blinker så mangler mobildekning og doble røde blinkninger viser at peilen ikke har hatt kontakt med Easyhunt server på 90 sekunder. Sørg da for at peilen er utendørs. Restart peilen dersom det ikke hjelper. Ved tre- eller firedoble røde blinkninger er det noe feil på SIM-kortet og Easyhunts support må kontaktes. OBS:Du kan ikke åpne peilen selv. Det er ikke mulig å bytte SIM-kort på peilen.

GPS (Kontakt med GPS-satelitter): Ved oppstart blinker GPS LED oransje mens peilen søker etter GPS-satelitter. GSP LED blinker rødt om det ikke er kontakt med satellitter. Den blinker blått når den har kontakt med fire eller færre satelitter, som betyr at peilen viser en posisjon som ikke er nøyaktig. Når GPS LED blinker cyan (lyst blågrønt) har den kontakt med fem eller flere satellitter som gir en nøyaktig posisjon. For at det skal skje må peilen vanligvis være utendørs og ikke under noe tak.

Forklaring av LED lamper

Alle LED (Hvilemodus)

Fem grønne LED som blinker samtidig viser at batteriet er fulladet. Dersom kun en blinker har batteriet 20% igjen.

Fem grønne LED som blinkrr i sekvens (en om gangen) viser at batteriet lades.

Fem røde LED som blinker i sekvens (en om ganger) viser at batteriet er utladet, men lades.


Strømindikator LED

Blå blinkninger annen hvert sekund viser at peilen er påslått.

Grønn og blå LED som blinker samtidigt annen hvert sekund viser at peilen lades.

To grønne LED som blinker samtidigt viser at peilen er fulladet.

En LED som blinker viser at batteriet nesten er utladet.

To LED som blinker viser at peilen snart slås av dersom den ikke lades.


GSM LED

Grønn blinkning viser at peilen søker etter GSM-nett

Blå blinkning - kun for servicepersonell.

Lilla blinkning - kun for servicepersonell.

Blå dobbelblinkning viser at peilen har kontakt med mobilnettet, men ikke med Easyhunts server (og ikke med appen).

Lilla dobbelblinkning viser at peilen har kontakt med Easyhunts server (og appen) via mobilnettet.

Rød blinkning viser at det ikke finnes noe mobilsignal.


GPS LED

Oransje blinkning viser at peilen søker GPS satellitter.

Rød blinkning viser at peilen ikke har kontakt med GPS-satellitter.

Blå blinkning viser at peilen har kontakt med 1-4 GPS-satellitter.

Cyan (lys blågrønn) blinkning viser at peilen har kontakt med minst 5 GPS-satellitter.


GSM LED - Feilkoder mobilnett

Rød dobbelblinkning viser at peilen ikke har hatt kontakt med servern (appen) i løpet av de siste 90 sekundene.

Rød trippelblinkning viser at SIM-kortet ikke kan registrere seg I mobilnettet. Kontakt Easyhunts support.

Firedobbel rød blinkning viser at det er feil på SIM-kortet. Kontakt Easyhunts support.

SUPPORT