eTrack mini - Bruksanvisning

Kom i gang med eTrack mini

1) Legg til hunden (peilen) i jaktlaget

Logg inn på www.easyhunt.com og klikk på Jaktlaget > Medlemmer. Dersom ikke hunden din har en profil, må du lage en. Alle feltene i profilen bør fylles i, og last gjerne opp et bilde på hunden. IMEI-nummeret for hundpeilen eTrack fylles i for at systemet skal identifisere hunden din. Dette nummeret finner du på forpakningen. Kun hundens eier kan fylle inn og se IMEI-nummeret. Fyll også i øvrige felter. Dersom du er medlem i flere jaktlag på Easyhunt så må du gjøre dette for hvert jaktlag. Dersom du vil bruke GPS-enheten til ulike hunder uten å gjøre endringer på nettsiden, anbefaler vi at du lager en allmenn hundprofil som eksempelvis kalles for "Hundpeil 1". Dersom du vil bruke peilen selv kan du opprette et nytt jaktlag der bare du og din hund er med. Merk deg at alle medlemmer og gjester i det eller de jaktlag der hundens IMEI er angitt ser hundens posisjon.

2) Skaff rett abonnement

Du må skaffe abonnementet ETRACK+ for at du skal få tilgang til kartet i appen og kunne peile hunden. Det er det eneste abonnementet du behøver dersom du er helt alene i ditt "jaktlag" og ikke inviterer med andre medlemmer eller gjester.

Dersom du er et likt enmanns-jaktlag kan du, om du vil klikke på Kart > Redigere. Der kan du tegne inn din jaktterreng med knappen "Jaktterreng" > "Nytt Jaktterreng". Da kan du også se eiendomsgrenser for ditt jaktterreng. Dette fungerer foreløpig kun i Sverige. Du kan også plassere ut poster og annet.

Andre jaktlag som ønsker å se din hund må tegne abonnementet TEAM.

3) Last ned Easyhunt-appen

Last ned Easyhunt for iPhone eller Android. Dersom du allerede har en så pass på at det er siste versjon. Logg inn i appen med ditt Easyhunt brukernavn og passord. Gå inn i kartvisningen ved å trykke på symbolet på kartet opp til venstre i appen.

4) Lad peilen

Før første gangs bruk bør batteriet lades i minst 8 timer. Ved ladning så lyser den blå LED-lampen hele tiden. Du lader enheten med den medfølgende laderen. Ha gjerne som rutine å lade enheten før hver jakttur.

Dersom peilen er helt utladet, så må den etter ladning tas ut av laderen, settes i igjen og deretter tas ut igjen.

5) Finn satellitter og nettverk

Enheten starter automatisk med en gang den lades. Når du har ladet ferdig, dra ut ledningen og plasser enheten under åpen himmel for å få en posisjon raskt. Steng gummilokket skikkelig over USB-porten for å beskytte produktet fra fuktighet. Du kan montere enheten på det medfølgende halsbåndet eller direkte på f.eks. et halsbånd til Garmin. Etter en stund vises hundens posisjon i appen med et hundsymbol. Første gangen kan det ta noe tid, så vær litt tålmodig. Hundens posisjon og spor kan sees av alle i jaktlaget som har logget på i appen.

6) Bruk av peilen

Sjekkliste dersom peilen ikke fungerer

Et hundsymbol skal vises i Easyhunt-appen på peilens aktuelle posisjon. Dersom dette ikke vises kan du gå igjennom denne sjekklisten:

  1. Sjekk at peilen er ladet og slått på. Dette gjøres enkelt ved å lade peilen i lengre tid og deretter dra ut ladekabelen. Legg peilen utendørs slik at den oppnår ordentlig kontakt med satellittene.
  2. Sjekk at den grønne lampen viser at peilen er tilkoblet GSM/GPRS, og at den blå viser at peilen har låst posisjon mot GPS-satellitter (se "Forklaringer til LED-lampene på GPS-enheten" nedenfor). Dersom det er problemer med dette, forsikre deg om at peilen har fri utsikt mot himmelen og at det er mobildekning.
  3. Sjekk at IMEI-nummeret er korrekt lagt inn i hundens profil og at profilen er lagret.
  4. Logg inn på easyhunt.com og se under "Konto" om abonnementet ETRACK+ er aktivt. Hvis ikke kan du aktivere det under menyen Webshop.
  5. Sjekk at appen er logget på samme jaktlag som hunden er registret med sitt IMEI-nummer.
  6. Sjekk at du har siste versjon av appen.
  7. Logg ut fra appen. Fjern deretter appen fullstendig og installer den på nytt. Logg deretter inn igjen.
  8. Dersom ingenting hjelper kontakt support ved å klikke på knappen nederste. Angi IMEI-nummeret til din eTrack og hvilket jaktlag du har logget inn på. Du får som regel hjelp innen 24 timer.
  9. Forsøk aldri å åpne peilen. Garantien gjelder ikke om lokket er åpnet. Dessuten vil peilen ikke være vanntett etter et forsøk på å åpne den.

Forklaring av LED-lampene på GPS-enheten

Når de fetmarkerede indikatorene vises er riktig status oppnådd og hunden kan slippes.

GRØNN LED

Enheten er tilkoblet et GSM-nettverk: (Blinker raskt i 0,2 sek hvert 3. sekund)

Enheten er tilkoblet et GPRS-nettverk (Blinker raskt 2 ganger hvert 3. sekund)

Søker GSM-nett (Langsomme og lange blinkinger)

Feil på SIM-kortet (Fast grønt lys)

BLÅ LED

Enheten har låst posisjon mot GPS-satellitter: (Blinker raskt i 0,2 sek hvert 3. sek)

Søker GPS-satellitter (Langsomme og lange blinkinger)

Under ladning (Fast blått lys)

I hvilemodus (blinker ikke)

Produktoversikt

SUPPORT