eTrack mini - Bruksanvisning

OM DU HAR EN eTrack FÖR TELIA REFILL KONTANTKORT, KLICKA HÄR

Kom igång med eTrack mini

1) Lägg till hundpejlen i din profil

Logga in på www.easyhunt.com och klicka på "Profil" uppe till höger. Klicka på knappen "eTrack-pejlar". Tryck sedan på "Lägg till eTrack" och fyll i namn och IMEI-nummer. IMEI-nummer för hundpejlen eTrack måste fyllas i för att systemet ska kunna identifiera din hundpejl. Detta nummer hittar du på förpackningen. Endast ägare till hundpejlen kan fylla i och se IMEI-numret. Du kommer till vänster om dessa fält även få upp en lista på alla dina jaktlag. Välj här vilka jaktlag du vill aktivera hundpejlen i, samt vilken hund du kommer jaga med. Detta kan ändras senare. Uppgifter om hundarna i respektive lag fylls i direkt i medlemslistan för lagen och blir sedan tillgängliga att koppla mot din hundpejl. Man behöver inte koppla sin hundpejl mot en specifik hund. Gör man inte det syns hundpejlens namn istället. Kopplar man däremot hundpejlen mot en hund kommer hundens namn, bild och information att visas. Notera att alla medlemmar och gäster i det eller de jaktlag där hundpejlen är kopplad kommer se hundpejlens position.

Om du vill använda hundpejlen själv kan du skapa ett nytt jaktlag där bara du är med och sedan koppla hundpejlen till det laget.

2) Skaffa rätt abonnemang

Du behöver skaffa abonnemanget ETRACK+ för att du ska komma åt kartan i appen och kunna pejla hunden. Något annat abonnemang behövs inte om du är helt ensam i ditt "jaktlag" och inte bjudit in andra medlemmar eller gäster.

Om du har ett sådant enmans-jaktlag så kan du om du vill klicka på Karta > Redigera. Där kan du rita ut dina jaktmarker med knappen "Jaktmark" > "Ny Jaktmark". Då kan du sedan se fastighetsgränser för dina jaktmarker. Detta fungerar än så länge bara i Sverige. Du kan även sätta ut pass och annat.

Andra jaktlag som vill kunna se din hund behöver teckna abonnemanget TEAM.

3) Ladda ner Easyhunt-appen

Ladda ned Easyhunt för iPhone eller Android. Om du redan har en så se till att det är den senaste versionen. Logga in i appen med ditt Easyhunt användarnamn och lösenord. Gå in i kartvyn genom att trycka på symbolen för karta uppe i hörnet i appen.

4) Ladda pejlen

Vid användning för första gången bör batteriet laddas i minst 8 timmar. Vid laddning lyser den blå LED-lampan med fast sken. Du laddar enheten med den medföljande laddaren.Ha gärna som rutin att ladda pejlen under natten innan varje jakt.

Om pejlens batteri är helt urladdat, måste man efter laddning ta ur laddaren, sätta i den igen och sedan ta ur den igen.

5) Hitta satelliter och nätverk

Enheten startar automatiskt så fort den laddas. När du laddat färdigt, dra ur sladden och placera enheten under bar himmel för att få en position snabbt. Stäng gummilocket ordentligt över USB-porten för att skydda produkten från väta. Du kan sätta enheten i det medföljande halsbandet eller direkt på t.ex. ett halsband till Garmin. Efter en stund visas hundens position i appen med en hundsymbol. Första gången kan detta ibland ta tid så ha tålamod. Hundens position och spår kan ses av alla i jaktlaget som har loggat in på appen.

6) Använda pejlen

Checklista om pejlen inte fungerar

En hundsymbol ska visas i Easyhunt-appen på pejlens aktuella position. Om denna inte visas, så kan du gå igenom denna checklista:

  1. Se till att pejlen är laddad och påslagen. Detta görs enklast genom att ladda pejlen en längre tid och därefter dra ur laddkabeln. Lägg pejlen utomhus så den får ordentlig kontakt med satelliterna.
  2. Se till att den gröna lampan visar att pejlen är ansluten till GSM/GPRS samt att den blåa visar att pejlen har låst position mot GPS-satelliter (se ”Förklaring av LED-lampor på GPS-enheten” nedan). Vid problem med detta, se till att pejlen har fri sikt mot himlen och att den finns mobiltäckning.
  3. Se till att IMEI-numret är korrekt inlagt för hundpejlen under din profil -> eTrack-pejlar.
  4. Logga in på easyhunt.com och se under "Konto" om abonnemanget ETRACK+ är aktivt. Om inte så kan du aktivera det under meny Webshop.
  5. Se till att du i appen är inloggad i samma jaktlag som du kopplad din hundpejl mot under din profil -> eTrack-pejlar.
  6. Kolla att du har senaste versionen av appen.
  7. Logga ut från appen. Ta sedan bort appen helt och installera om den. Logga sedan in igen.
  8. Om inget hjälper kontakta supporten genom att klicka på knappen längst ned. Ange din eTracks IMEI-nummer samt vilket jaktlag du har loggat in. Du får oftast hjälp inom 24 timmar.
  9. Försök aldrig att öppna pejlen. Garantin gäller inte om locket har öppnats. Dessutom kommer pejlen inte vara vattentät efter man har försökt att öppna den.

Förklaring av LED-lampor på GPS-enheten

När de fetmarkerade indikationerna visas är rätt status uppnådd och hunden kan släppas.

GRÖN LED

Enheten är ansluten till GSM-nätverk: (Blinkar snabbt i 0,2 sek var 3e sekund)

Enheten är ansluten till GPRS-nätverk (Blinkar snabbt 2 gånger var 3e sekund)

Söker GSM-nätet (Långsamma och långa blinkningar)

Fel på SIM-kortet (Fast grönt sken)

BLÅ LED

Enheten har låst position mot GPS-satelliter: (Blinkar snabbt i 0,2 sek var 3e sek)

Söker GPS-satelliter (Långsamma och långa blinkningar)

Under laddning Lyser med fast sken

I viloläge (blinkar ej)

Produktöversikt

SUPPORT